Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Blog

Blog

22.05.2014 Vplyv teploty na správanie sa stierkovacích hmôt

stierky

Stále znova sa s príchodom leta opakuje situácia, keď spracovatelia stierkovacích hmôt upozorňujú dodávateľov, že vlastnosti a chovanie týchto stierok nezodpovedajú údajom, uvedeným v technických listoch. Týmto príspevkom by sme chceli vysvetliť niektoré dôvody javov, s ktorými je čas od času, hlavne v letných mesiacoch konfrontovaný každý, kto stierkuje akýkoľvek podklad cementovými či anhydritovými stierkovacími hmotami.

viac...

31.03.2013 Tekuté potery na báze síranu vápenatého, tzv. anhydritové potery

poter

Časté reklamácie a požiadavky na poradenstvo pri kladení podlahovín na anhydritové potery hovoria veľa o obchodných praktikách mnohých predajcov týchto poterov. Do povedomia investorov, projektantov, či samotných realizátorov sa dostávajú mylné informácie, týkajúce sa najmä uľahčenia pracovných postupov a tým samozrejme aj nižšej ceny. Argument, že položením anhydritového poteru je podklad pripravený na kladenie podlahových krytín, je veľmi častý a aj v odbornej verejnosti tolerovaný.

viac...