Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Blog

Tekuté potery na báze síranu vápenatého, tzv. anhydritové potery

poter | 31.03.2013 | Martin Černek

Tekuté potery na báze síranu vápenatého, tzv. anhydritové potery

Časté reklamácie a požiadavky na poradenstvo pri kladení podlahovín na anhydritové potery hovoria veľa o obchodných praktikách mnohých predajcov týchto poterov. Do povedomia investorov, projektantov, či samotných realizátorov sa dostávajú mylné informácie, týkajúce sa najmä uľahčenia pracovných postupov a tým samozrejme aj nižšej ceny. Argument, že položením anhydritového poteru je podklad pripravený na kladenie podlahových krytín, je veľmi častý a aj v odbornej verejnosti tolerovaný. Pri dnešnom tlaku na ceny podlahárskych prác samozrejme toto tvrdenie vyhovuje najmä investorom, no podlahárov, ktorí dnes pracujú väčšinou hlboko pod reálne ceny, stavia pred dilemu: robiť a ísť do existenčného rizika, alebo sa zákazky vzdať.
Pritom potery na kalciumsulfátovej báze majú veľa pozitívnych vlastností - lepšia a rýchlejšia aplikácia, spracovateľnosť, vyzrievanie bez dodatočného pnutia a pri podlahovom vykurovaní rýchlejšie odovzdávanie tepla.
Na druhej strane, keďže sa jedná o poter na báze sadry, je veľmi citlivý na vlhkosť, nie je teda možné ho klásť do vlhkých prevádzok (kúpeľne, kuchyne a pod.), pri kladení aj vyzrievaní je náročnejší na vonkajšie podmienky.
Je preto treba vedieť niekoľko podstatných informácií o aplikácií, ktorých nedodržanie môže znehodnotiť celé dielo. Pred samotnou realizáciou anhydritového poteru je jednoznačne nutné podrobne si preštudovať technologické predpisy výrobcu, ktoré vo väčšine prípadov jasne definujú podmienky kladenia anhydritového poteru a často doslova protirečia všeobecnej „odbornej“ mienke.
Podľa technologického predpisu pre kladenie anhydritového poteru od firmy Baumit, dokonca pri lepení podlahových krytín, s výnimkou dlažby, zodpovedá za úpravu podkladu dodávateľ lepiaceho materiálu!

Pri príprave povrchov tekutých poterov na ďalšie kladenie ide v princípe o tri pracovné operácie, ktoré je vo väčšine prípadov nutné po aplikácii anhydritového poteru vykonať: prebrúsenie, penetrovanie, stierkovanie. Môžu vzniknúť ekonomické a termínové námietky proti týmto operáciám, ktoré však nemôžu poprieť technicky vecný stav.

1. Prebrúsenie

Pri vyzrievaní poteru sa vytvára na povrchu múčnatá vápenatá alebo pretvrdená sintrová vrstva, ktorú je vždy nutné čo najskôr (podľa pokynov výrobcu) prebrúsiť vhodnou brúskou s brúsnym papierom zrnitosti 16, príp. 24 a následne vysať priemyselným vysávačom. V opačnom prípade povrch poteru zatvrdne do takej miery, že na odstránenie pretvrdenej vrstvy je nutné použiť frézovanie, prípadne otryskávanie.

Brúsenie by sa malo realizovať v podstate dvakrát:

  • Základné brúsenie, prevádzané realizátorom poteru - kvôli urýchleniu schnutia poteru a kvôli odstráneniu vrstvičky vápnika, alebo sintru treba poter čo najrýchlejšie prebrúsiť (hneď ako povrch zaschne a nezanáša brusivo, nie je mazľavý)
  • Druhé „čistiace“ brúsenie, prevádzané podlahárom ako príprava pred nanášaním penetrácie a stierkovacej hmoty.

2. Penetrovanie

Hlavné funkcie penetrácie:

  • redukcia nerovnomernej savosti podkladu – je typická u anhydritových poterov, pri prekrývaní nerovností podkladu (potrubia, kanáliky a pod.) rôznou hrúbkou poteru dochádza k jeho nepravidelnému vyzrievaniu, čo môže mať pri kladení podlahovín za následok ich lokálne poruchy
  • ochrana podkladu pred vlhkosťou
  • viazanie prachu
  • funkcia prídržného mostíka
  • spevnenie podkladu

3. Stierkovanie

Stierkovanie má za funkciu vytvoriť rovnomerne nasiakavú, hladkú a pevnú vrstvu, ktorá zaručí správne a bezpečné prilepenie podlahoviny lepidlami, neobsahujúcimi rozpúšťadlá. Vyrovnanie podkladu je len podružnou funkciou. Priame lepenie na napenetrovaný podklad je možné len vtedy, ak sú dodržané všetky parametre, predpísané výrobcom podlahoviny.
Pohľad investora na vyššie popísané operácie:

Sú to náklady navyše, hlavne v závere stavby, keď sa podlahy realizujú je už väčšinou rozpočet úplne alebo takmer vyčerpaný. Preto sa ešte vo fáze vykonávacích projektov škrtajú položky, ktoré „nie sú potrebné“.

Pohľad podlahára na tieto operácie:

Použitím známej penetrácie a stierkovacej hmoty si podlahár vytvorí vlastnú, rovnomernú „deliacu“ rovinu (tj. jasne definované miesto, kde začína jeho práca) a stane sa tak pri svojej práci nezávislý na náhodilých a pre neho obtiažne odhadnuteľných vlastnostiach povrchu tekutého poteru.

Záverom zhrnutie všetkých informácií na základe mnohoročných skúseností podlahárov:

Anhydritový poter je potrebné VŽDY PREBRÚSIŤ, PENETROVAŤ AJ STIERKOVAŤ!!!

V rámci záruky sú výrobcovia podlahových materiálov povinní odporúčať záväzne len také skladby podlahových konštrukcií, ktoré považujú za úplne bezpečné! Tieto sú stále len doporučením, t. j. nie sú záväzné. Kto si ale nárokuje od výrobcu, aby mu dal za tieto doporučenia záruky, musí ich vo vlastnom záujme dodržiavať!!!
Preto nie je vhodné, aby sa výrobcovia tekutých poterov pokúšali zatraktívniť svoje ponuky argumentmi, keď označujú dôležité systémové komponenty dodávateľov materiálov, potrebných pre kladenie podlahových krytín, za zbytočné!!!

Keďže v posledných rokoch je táto téma mimoriadne frekventovaná, zaradili sme ju ako prvú do nášho diskusného bloku. Boli by sme radi, keby ste sa k nej vyjadrili a pridali svoje praktické skúsenosti.

Komentáre

Pridajte svoj komentár


Môžete vpísať len 1000 písmen.
 

Ešte neboli pridané žiadne komentáre.