Prihlásenie


Registrácia

Zaregistrujte sa jednoducho a úplne zdarma a môžete sa zapojiť do diskusií, komentovať články na blogu. Po zaregistrovaní Vám bude mailom na Vami uvedenú registračnú adresu zaslaný ebook Sprievodca prípravou podkladov

Najnovšie video

Kladenie vinylových podláh

Akcie, novinky, informácie

Riešenia

Nechcete čakať mesiac, či viac na vyzretie poteru?

V praxi sa čoraz častejšie stretávame s pokusmi urýchliť stavebné práce. Tu prichádzame do styku s veľkým množstvom porúch a reklamácií, najmä pri mokrých procesoch, ktoré sa nedajú urýchliť, pokiaľ nie je hmota chemicky uspôsobená na tento účel.
Pokiaľ je nutné zhotoviť novú podlahovú konštrukciu, vrátane poteru, tak bežné potery vyžadujú dobu schnutia niekoľko týždňov.

Informácia: Na orientačné zistenie doby vyzrievania cementového poteru slúži rovnica:

d = t x t x 1,6

d – počet dní nutných na vyzretie
1,6 – koeficient
t – hrúbka vrstvy betónu (cm).

Častá požiadavka pri renovačných a sanačných prácach je taká, aby pracovné a časové straty boli čo najkratšie. Riešením je použitie špeciálneho cementového spojiva UZIN SC 960.

Vlastnosti:

 • Veľmi rýchlo schnúci a tvrdnúci
 • Vysoká pevnosť (C25 - C40)
 • Malé pnutie
 • Vode a mrazu odolný
 • Zrelý na kladenie podlahovín cca 1 deň
 • Vhodný na všetky poterové konštrukcie
 • Miešateľný a čerpateľný
 • GISCODE ZP 1 / nízky obsah chrómanov

Použitie:

 • Na zhotovenie veľmi rýchlo zrelých poterov
 • Na vnútorné aj vonkajšie použitie
 • Vhodný pre pripojené, oddelené, plávajúce a vykurované potery
 • Termínovo viazané poterové práce, pri ktorých nie je možné čakať na dobu vyzretia bežne používaných poterov
 • Ako systémový komponent UZIN pri rýchlej výstavbe
 • Zmiešaný s poterovým pieskom normalizovaného rozsahu čiary zrnitosti a vodou podľa obvyklej poterovej techniky na stavbe s možnosťou použitia poterového čerpadla
Hrúbka poteru
Príklad pre hrúbky poterov podľa DIN 18 560
Pripojené potery
najmenej 2,5 cm
Poter na oddeľujúcej vrstve najmenej 3,5 cm
Poter na izolačnej vrstve najmenej 4,5 cm
Prekrytie vykurovacích trubiek najmenej 4,5 cm

Ukážka aplikácie:

1. UZIN SC 960 rozmiešať s vypratým poterovým pieskom a vodou v poterovom čerpadle alebo miešačke s núteným obehom. Miešací pomer cement / piesok voliť vždy podľa požiadaviek na kvalitu

2. Potrebné množstvo vody je závislé od vlhkosti piesku. Konzistencia malty by myla byť zemitá až plastická, v žiadnom prípade ju nenamiešajte riedku, viď technický list. Pred samotnou aplikáciou poteru je nutné nalepiť po obvode miestností a prekážkach okrajové pásky UZIN.

3. Rozmiešať len toľko malty , koľko je možné v priebehu 40 – 60 minút spracovať. Pri prerušení práce miešačku, čerpadlo a hadice ihneď vyprázdniť a vyčistiť.

4. Maltu plynulo nanášať, rozdeliť, zhutniť a vyhladiť. Je potrebné si uvedomiť veľmi rýchle tvrdnutie.

5. Zvyškovú vlhkosť zmerať CM prístrojom podľa aktuálnej smernice BEB: Doba merania 10 minút, váha vzorky 50 gramov.